Serveis elèctrics DIDA

Serveis Elèctrics Dida SL

Taller, magatzem i oficina

C/ Bilbao 87 Tel: 93 579 54 81
08100 Mollet del Vallès Fax: 93 579 54 82

Electricitat
Fontaneria
Calefacció
Electricitat
Fontaneria
Calefacció
Aire Condicionat
Gas
Manteniment
Aire Condicionat
Gas
Manteniment
Automatismes
Energia Solar
Regs
Automatismes
Energia Solar
Regs
Instalacdor autorizado Ferca Instalador Autorizado FERCA